Факультет романо-германських мов був заснований у 2014 році у зв’язку з переміщенням Горлівського інституту іноземних мов до міста Бахмут. До складу новоствореного підрозділу ввійшли кафедри колишніх факультетів англійської мови, французької та німецької мов.

Коріння ФРГМ – це коріння Інʼязу, це коріння колишніх окремих факультетів англійської, французької та німецької мов. Наші випускники працюють майже на всіх континентах. Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій щодо розвитку мовної освіти факультет романо-германських  одним із перших в Україні розпочав упровадження компетентнісного підходу в систему підготовки майбутніх учителів-філологів. Тривалий час на факультеті функціонував центр апробації Кембриджських тестів з англійської мови різних рівнів володіння. Викладачі мовних кафедр факультету плідно співпрацюють з європейськими вишами та освітніми організаціями, зокрема Гете Інститутом, результатом чого є поповнення бібліотечного фонду інституту автентичними підручниками з німецької мови та різноманітною лінгвокраїнознавчою літературою.

Студенти факультету беруть активну участь у громадському житті та в організації дозвілля, щороку влаштовуючи яскраві пізнавально-розважальні заходи, присвячені всім мовам, які вивчаються: Тиждень англійської мови, Октоберфест, Франкофонія та День іспанської мови. Першокурсники мають змогу продемонструвати свої таланти на Дебюті першокурсника. Цього року студенти вишу започаткували нову традицію – Freshmen Week (Тиждень першокурсника). Усі студенти першого року навчання ініціювали презентацію своїх спеціальностей, творчо відтворивши власне уявлення про майбутню професію. Неймовірний сценарій, дивовижні костюми, пристрасні танцювальні номери та неабиякий акторський талант студентів факультету романо-германських мов захопили глядачів та занурили всіх у багатомовне середовище, змалювавши чарівний світ англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Зміна назви та місця перебування не вплинула на освітні пріоритети та принципи викладачів і студентів. Наріжним каменем освіти в інституті завжди були й залишаються високі стандарти мовної педагогічної освіти, які випускники ФРГМ підтвердили своєю професійною діяльністю як в Україні, так і за кордоном. Наші здобувачі є активними в науковому студентському просторі. Вони беруть участь у наукових конференціях молодих учених різних рівнів та конкурсах наукових робіт із фахових дисциплін, на яких посідають призові місця.

Завдяки грантовій підтримці на базі Інʼязу започатковано проведення Форуму студентського самоврядування, у рамках якого відбуваються різноманітні тренінги, де учасники набувають нових умінь і навичок. Спікери та експерти допомагають молодим людям усвідомити, що кожен із них має безмежний потенціал, що треба сміливо рухатися вперед та відкривати нові горизонти.

Традиційно активна молодь факультету бере  участь у Регіональному форумі лідерів студентського самоврядування «Студентська веселка» в місті Святогірськ, де завжди посідає призові місця.

Громадським та освітнім життям факультету романо-германських мов опікуються деканат, кафедри та студентська рада.

frgm@forlan.org.ua

Освітню діяльність на факультеті забезпечують такі кафедри: германської філології; французької та іспанської мов; зарубіжної літератури.

На факультеті романо-германських мов здійснюється підготовка здобувачів за такими освітніми рівнями:

 «бакалавр» – 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська та німецька / французька / іспанська); 014.02 Середня освіта. Мова і література (німецька та англійська); 014.02 Середня освіта. Мова і література (французька та англійська);

 «магістр» – 035.041 Філологія. Германські студії (англійська та друга іноземна мова): лінгвістика, літературознавство, перекладознавство; 035.043 Філологія. Германські студії (німецька та англійська мови): лінгвістика, літературознавство, перекладознавство; 035.055 Філологія. Романські студії (французька та англійська мови): лінгвістика, літературознавство, перекладознавство; 014.02 Середня освіта. Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови.

Нас можна знайти за адресою: м. Бахмут, вул. Садова, 78а, аудиторія 308